Posicionament web: SEO o com fer visibles pàgines web

In Blog by mama.cat

El SEO (Search Engine Optimization) , tracta de tècniques d’optimització de les pàgines web perquè aquestes apareguin el més amunt possible als resultats dels cercadors, bé, en realitat als resultats de Google.

Amb aquestes tècniques no es posicionen webs sencers sinó pàgines, l’optimització d’aquestes pàgines afecta únicament als resultats de cerca orgànics.

Que són els resultats de cerca orgànics?

info-pag-googleEls resultats orgànics, o naturals, són els resultats no pagats o patrocinats, són els que més consulten els usuaris; per tant és important treballar el posicionament perquè Google col·loqui la pàgina tan amunt com sigui possible.

Quan fem una cerca ,Google es fa més de 200 preguntes per saber quines webs ens interessen.

L’algoritme és la fórmula per la qual Google analitza, dels resultats que obté de l’índex (on té arxivades les pàgines web), si les paraules que busquem figuren a la URL (adreça web), si apareixen juntes, si surten al títol, si estan destacades amb negreta, si són el text d’un enllaç, si en surten sinònims, si figuren a la descripció de les imatges… fins a més d’aquestes 200 preguntes, que són les que acaben definint les tècniques del SEO.

Aplicar a una pàgina web les pregun­tes que fa Google per donar-hi més valor s’anomena posicionament web.

Tot el web en general hauria de continuar tenint vida desprès de publicat, del que es tracta és de “millorar l’experiència de l’usuari”.

En que consisteixen aquestes tècniques de SEO?

Algunes s’apliquen a la pàgina i altres fora d’ella, m’explico:

Les que s’apliquen a la pàgina, afecten al contingut, al HTML i a l’arquitectura del web, bàsicament contingut i estructura.

El contingut, ha de respondre a les preguntes que l’usuari busca, per tant, ha de ser de qualitat, concret i actualitzat. Mira las recomanacions de Google.

De les paraules clau,cal fer-ne un us adequat, només se’n poden fer servir sis, que siguin rellevants per la pàgina.

Sobre l’HTML, fes atenció a l’atribut TITLE en el enllaços i ALT en les imatges, ordena jeràrquicament els encapçalaments (h1…h6) i tingues cura de les definicions que poses en la meta description.

Per acabar revisa les teves URL, que cada pàgina tingui la seva, que no continguin interrogacions i altres signes, millora la usabilitat i la compatibilitat perquè s’entenguin.

Les que s’apliquen fora de la pàgina afecten als enllaços i a les reaccions socials.

És important tenir enllaços de bona qualitat i que tinguin relació amb el contingut de la pàgina, que continguin paraules clau.

Fes servir la web Social per moure, per promocionar el teu lloc de la manera correcta i cuida la teva reputació, dona visibilitat als botons per compartir a les xarxes el teu contingut.

Google My Business, t’ajudara a contactar amb els teus clients i que et trobin en les cerques que facin els usuaris a Google.

combo

Els especialistes en SEO estan pendents i al dia de totes les actualitzacions de PANDA, PENGUIN, ZEBRA, HUMMERBIRD, les eines que Google utilitza: els algoritmes (tot un “zoològic”, per a indexar i rastrejar molts gigabytes d’informació), i que estan en constant evolució.

  • PANDA, enfocat al contingut
  • PENGUIN, s’encarrega de la qualitat dels enllaços
  • ZEBRA, per a les botigues on-line
  • HUMMERBIRD, sobre la humanització de les cerques.

Si no et pots permetre contractar un professional de SEO que vetlli per les teves pàgines, com a recomanacions finals et diré que sobre tot tinguis constància, no facis trampes, no dupliquis informació i que com a mínim cuidis:

Els atributs TITLE de les teves pàgines, que cadascuna tingui la seva pròpia URL y que s’entengui, utilitza els encapçalaments amb coherència, defineix les metadescription per atreure els usuaris, i no utilitzis mes de 6 paraules clau.

Si fas servir WordPress.org, pots instal·lar el plugin Yoast que incorpora funcionalitats per a optimitzar els teus contingut.