Hem construït el web del Projecte Rossinyol, que és una xarxa innovadora i integrada de relacions, pràctiques i dinàmiques entre estudiants de la Universitat de Girona i alumnes d’origen estranger de centres educatius amb l’objectiu d’aportar un suplement als esforços de les entitats i administracions que treballaven per l’atenció a la ciutadania nouvinguda i la cohesió social.

Per a l’empresa Nautilus

Pàgina web