Hem fet la pàgina web de l’equip Dronnercat, pilots operadors professionals de drons. Aquesta pàgina presenta el projecte i l’equip, facilita als usuaris informació per contactar-hi i mostra fantàstiques imatges capturades per les càmeres de les seves aeronaus.

Pàgina web