Aprèn, centre d’estudis. Creació d’un lloc web per donar a conèixer els serveis que ofereix el centre a més d’una plataforma que permet la interactivitat entre pares, docents i alumnes.
A través de Nautilus.
Pàgina web