Quines són les obligacions legals que ha de complir un web?

In Blog by mama.cat

Quina és la normativa? Quines obligacions legals ha de complir un web?

Per començar cal conèixer quina finalitat tindrà el nostre lloc, haurem d’adaptar els continguts de la nostra pàgina legal a la legislació que li resulti aplicable segons la utilitat que tingui el nostre web, no serà la mateixa legislació per a un bloc que per a una botiga online, si tenim o no publicitat. No hi ha dos pàgines legals iguals (o no haurien d’haver) com no hi ha dues activitats iguals.

Per a un lloc web de nivell bàsic; d’un autònom, un professional, una empresa que vol donar a conèixer la seva activitat a la Xarxa, haurà de disposar d’una pàgina d’avís legal que contingui algunes informacions bàsiques relatives a:

El nom del titular del lloc web, com s’hi pot contactar, el domicili social. Dades identificatives simplement, si ets autònom. Si es desenvolupa una activitat reglada, número de col·legiat. Les persones jurídiques i les associacions les dades registrals.

En definitiva complir amb el que diu l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Si es recullen dades de caràcter personal, per exemple de persones interessades en rebre comunicacions informatives, butlletins, s’aplica la Llei orgànica de protecció de dades.

Si tens una botiga online, a més, has de complir amb la nova Llei de protecció al Consumidor.

Caldrà explicar en la pàgina legal els drets de propietat i d’ús dels continguts que el composen. Igualment, s’ha d’informar de la garantia de confidencialitat i seguretat en les dades donades pels usuaris i del lloc on es poden exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les mateixes.

Existeix l’obligació de notificar el fitxer davant d’un registre públic: Registre general de protecció de dades, i comptar amb una sèrie d’obligacions per assegurar que la informació estigui degudament protegida, polítiques de privacitat, document de seguiment.

Si fas una activitat molt peculiar informat perquè la normativa d’aplicació pot ser molt especifica.

Més informació a Agencia Española de Protección de Datos