Dominis Internet

In Blog by mama.cat

Per explicar el concepte dominis internet, abans hem de saber que tots els ordinadors connectats a Internet tenen una única identificació, que s’anomena direcció d’Internet o adreça IP. Aquesta adreça està formada per números, que sigui única permet que diversos ordinadors puguin comunicar-se entre si. També les pàgines web tenen una adreça IP única que permet que els ordinadors les puguin trobar.

Les adreces IP són llargues, numèriques i difícils de memoritzar, per poder recordar amb facilitat les adreces d’Internet, es van inventar els noms de domini internet, aquests noms substitueixen els números i els podem recordar més fàcilment, així quan volem visitar una pàgina web teclegem el nom del web i el navegador ens porta a la web que hem sol·licitat, per als ordinadors el web continua tenint la direcció IP amb numeros, el que els permet operar més ràpidament.

Triï amb cura el nom del seu projecte a Internet, ja que és el nom que teclejaran els usuaris per buscar-ho i el que farà imprimir en les seves targetes de visita.

Ha de tenir en compte que:

  • El domini web és la marca amb la que es coneixerà el seu projecte a Internet.
  • Ha d’ésser fàcilment reconegut. Els noms estranys són difícils de recordar.
  • S’ha de comprovar que el nom escollit està lliure.
  • Un nom a Internet ha de ser fàcil d’escriure i de pronunciar, i que no doni lloc a equívocs.
  • El nom és una de les primeres coses en què ha de pensar i registrar-lo al més aviat possible un cop decidit.

Un registre de domini és el procés pel qual una persona passa a tenir el control sobre un nom de domini a canvi de pagar una certa quantitat de diners a un registrador, el preu dependrà de l’extensió que escollim.

Per finalitzar ha de saber que les extensions de dominis són la part final del nom d’un domini i revelen la naturalesa del lloc. Darrerament han aparegut noves i nombroses extensions per a tot tipus de sectors i negocis que afavoreixen l’especialització comercial.: .com  .es  .cat  .me .org  .barcelona .net .eu .eus .info .mobi .pro .co.uk  .i, són alguns dels més populars.