WordPress és Open Source (codi obert)

3 Flares Twitter 0 Facebook 2 Google+ 1 Filament.io 3 Flares ×

OS
WordPress és un projecte de codi obert, el que significa que hi ha centenars de persones de tot el món que hi treballen. També vol dir que ets lliure d’utilitzar-ho per a qualsevol cosa, sense haver de pagar a ningú, sense restriccions, (jurídiques, cost, etc). Es pot utilitzar en qualsevol tipus de projectes personals i/o comercials.

És una eina de gran abast amb característiques robustes.

Codi obert

El Codi Obert és una revolucionària forma de dissenyar, desenvolupar i distribuir qualsevol cosa. Els desenvolupadors poden llegir, modificar i redistribuir el codi d’un producte o servei, aquest evoluciona, es desenvolupa i millora. Els usuaris ho adapten a les seves necessitats, corregeixen els seus errors a una velocitat molt més alta que en el cas de desenvolupament en models tancats o centralitzats, donant com a resultat la producció de productes més democràtics i de més qualitat.

Al compartir el codi, el producte resultant tendeix a ésser de qualitat superior al producte propietari (creat amb un model centralitzat i tancat), és una visió merament tècnica. D’altra banda, els productes lliures, que permeten l’edició i lliure distribució del seu codi funcionen sota un ideal: els productes propietaris, al no poder compartir el codi font, són antiètics atès que prohibir compartir entre éssers humans va en contra les lleis naturals.

Per a més detalls segueix el vincle

Deixa un comentari

Required fields are marked *.


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

La directiva 2009/136/CE de la Unió Europea (coneguda popularment com a “llei de cookies”) obliga a posar les mesures necessàries perquè un web corporatiu no instal·li en el navegador de l’usuari cookies de seguiment i d’altres tipus sense el seu consentiment. Aquest avís que no bloqueja les cookies, les permet un cop acceptat el diàleg que mostra.

Passa a l'acció truca'm al 630 677 309 Escriu-me
3 Flares Twitter 0 Facebook 2 Google+ 1 Filament.io 3 Flares ×