Avís legal

El lloc www.mama.cat és el web oficial de Sílvia Molera Reig. Aquest lloc i tots els seus continguts són propietat de Sílvia Molera.

La finalitat d’aquest lloc web és facilitar al públic en general de forma periòdica continguts amb diferents formats sobre publicació web, consells, formació, notícies i qüestions relatives a WordPress.

Mama.cat rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la utilització errònia dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los i a limitar-ne o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

L’accés al web mama.cat i l’ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de l’usuari. Sílvia Molera no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, ni de les possibles errades de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, ni de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador.

Pel que fa als drets d’autor, els continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Sílvia Molera (www.mama.cat), amb seu i domicili social a: Carrer Santa Anna, 7 • 17853 ARGELAGUER (Girona)
NIF-37321787d

Deixa un comentari

Required fields are marked *.


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

La directiva 2009/136/CE de la Unió Europea (coneguda popularment com a “llei de cookies”) obliga a posar les mesures necessàries perquè un web corporatiu no instal·li en el navegador de l’usuari cookies de seguiment i d’altres tipus sense el seu consentiment. Aquest avís que no bloqueja les cookies, les permet un cop acceptat el diàleg que mostra.

Passa a l'acció truca'm al 630 677 309 Escriu-me